„Memoriał im. Leopolda i Władysława Tajnerów” – Nadzieje Beskidzkie

Autor: Katarzyna Służewska, Opublikowano:
Wisła Centrum

Kolejny raz z rzędu, 2 maja na kompleks skoczni w centrum Wisły zawita Memoriał im. Leopolda i Władysława Tajnerów. Głównym organizatorem zawodów jest Ludowy Klub Sportowy „Olimpia” Goleszów.

Cel zawodów:

– popularyzacja skoków narciarskich wśród dzieci i młodzieży;

– popularyzacja aktywnego wypoczynku wśród dzieci i młodzieży;

– integracja środowisk klubów sportowych sekcji narciarskiej z regionu Podbeskidzia oraz przygranicznych terenów Czech i Słowacji;

– zweryfikowanie poziomu wyszkolenia zawodników;

– wyłonienie najlepszych zawodników „Międzynarodowego Konkursu Skoków Narciarskich Dzieci i Młodzieży

– Memoriał im. Leopolda i Władysława Tajnerów” (wręczenie pucharów, dyplomów i nagród).

Uczestnictwo: zawody zostaną przeprowadzone w następujących 8 kategoriach:

  • Junior D (rocznik 2004-2005), Chłopcy OPEN, Dziewczęta OPEN I – skocznia HS-40
  • Junior E (rocznik 2006-2007), Dziewczęta OPEN II – skocznia HS-20
  • Rocznik 2008-2009, Rocznik 2010 i młodsi, Dziewczęta 2007 i młodsze – skocznia HS-10.

Każdy zawodnik może startować tylko w jednej kategorii. Każdy zawodnik musi posiadać aktualne badania lekarskie i ubezpieczenie.

Program zawodów:

08.40-09.40 – skoki treningowe;

09.50 – otwarcie zawodów;

10.00 – rozpoczęcie konkursu skoków;

13.00 – ceremonia zakończenia (ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów, pucharów, nagród).

Nagrody:

Za zajęcie najlepszych miejsc zawodnicy otrzymują puchary, dyplomy i nagrody. Postanowienia końcowe: Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, a organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe w trakcie zawodów. Organizator zapewnia napoje oraz wyżywienie dla uczestników zawodów. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów.

Zgłoszenia:

do dnia 30.04.2018 r. na adres e-mail: mariola.zlik@wp.pl Zgłoszenia otrzymane po wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane!!

Źródło: informacja własna